Laboratorium

Nasz priorytet to

sprawdzona jakość

gazu.

Tło kropki
Tło kropki

Oferta laboratorium TEZET skierowana jest do:

  • właścicieli stacji paliw
  • dystrybutorów hurtowych
  • importerów gazów węglowodorowych

Doradztwo w zakresie:
◦ wymagań jakościowych dla badanych próbek,
◦ jakości produktu Klienta: na etapie dostaw, przeładunku, w toku produkcji i przy wydawaniu produktu końcowego,
◦ pomocy w komponowaniu mieszanin skroplonych gazów węglowodorowych LPG spełniających wymagania norm jakościowych i przepisów prawnych,
◦ wymagań dla dokumentów handlowych potwierdzających jakość produktu.

Szkolenia w zakresie:
◦ pobierania próbek skroplonych gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 4257 oraz ZN/MG/CN-18:2007 (na terenie Terminala w Brzeźnie),
◦ wykonywania badań metodami obowiązującymi w Laboratorium,
◦ obsługi aparatury do badań oraz nadzoru na wyposażeniem,
◦ wdrażania systemu zarządzania w Laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

Usługi dodatkowe:
◦ przeprowadzanie audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych,
◦ wydawanie opinii i interpretacji odnośnie badanych próbek.

Tło kropki
Cysterny Tezet

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą handlowym