Laboratorium

Nasz priorytet to

sprawdzona jakość

gazu.

Tło kropki
Tło kropki

Oferta laboratorium TEZET skierowana jest do:

  • właścicieli stacji paliw
  • dystrybutorów hurtowych
  • importerów gazów węglowodorowych

Pobieranie próbek skroplonych gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 4257 oraz ZN/MG/CN-18:2007
Jedną z podstawowych czynności biorących udział w ocenie właściwości gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) jest odpowiednie (zgodne z wymaganiami) pobranie próbki do badań przez profesjonalne laboratorium.

Wykonywanie badań jakości próbek skroplonych gazów węglowodorowych w oparciu o metody znormalizowane w zakresie:
◦ zawartości węglowodorów C1-C5 (metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 27941;
◦ zawartości dienów (metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 27941;
◦ zawartości siarki całkowitej (metoda fluorescencji w nadfiolecie) wg ASTM D 6667, PN-EN 17178;
◦ liczby oktanowej motorowej (z obliczeń) wg PN-EN 589;
◦ prężności par w temperaturach (-10), (-5), 0, 10, 20, 37,8, 40, 50, 70 °C (z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973 oraz PN-EN 589;
◦ temperatury, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa ( z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973 oraz PN-EN 589;
◦ korodującego działania na miedź (metoda wizualna) wg PN-EN ISO 6251;
◦ obecności siarkowodoru (metoda wizualna) wg PN-EN ISO 8819;
◦ obecności wody (metoda wizualna) wg PN-EN 15469, PN-C-96008;
◦ sprawdzania zapachu (metoda organoleptyczna) wg PN-EN 589, PN-C-96008;
◦ gęstości w temperaturze 15 °C (z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973;
◦ wartości opałowej (z obliczeń) wg PN-C-96008;
◦ absolutnej prężności par w temperaturach (-15), 40, 70 °C (z obliczeń) wg PN-C-96008;
◦ gęstości w temperaturze 15,6 °C (z obliczeń) wg PN-C-96008;
◦ zawartości oleju mineralnego (metoda wagowa) wg PN-C-96008;
◦ oznaczania rozpuszczalnej pozostałości ( metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 15470;
◦ wydawanie dokumentacji z wynikami badań.

Doradztwo w zakresie:
◦ wymagań jakościowych dla badanych próbek,
◦ jakości produktu Klienta: na etapie dostaw, przeładunku, w toku produkcji i przy wydawaniu produktu końcowego,
◦ pomocy w komponowaniu mieszanin skroplonych gazów węglowodorowych LPG spełniających wymagania norm jakościowych i przepisów prawnych,
◦ wymagań dla dokumentów handlowych potwierdzających jakość produktu.

Szkolenia w zakresie:
◦ pobierania próbek skroplonych gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 4257 oraz ZN/MG/CN-18:2007 (na terenie Terminala w Brzeźnie),
◦ wykonywania badań metodami obowiązującymi w Laboratorium,
◦ obsługi aparatury do badań oraz nadzoru na wyposażeniem,
◦ wdrażania systemu zarządzania w Laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

Usługi dodatkowe:
◦ przeprowadzanie audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych,
◦ wydawanie opinii i interpretacji odnośnie badanych próbek.

Tło kropki
Cysterny Tezet

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą handlowym