Usługi przeładunku

Tło kropki

Usługi:

  • przeładunki wagon-wagon (tor szeroki i europejski)
  • przeładunki wagon-autocysterna
  • udostępniamy bocznicę kolejową dla postoju składów wagonów (tor szeroki i europejski)

Jesteśmy otwarci na współpracę i propozycje inwestycyjne w zakresie przeładunków innych towarów, magazynowania.

Wykaz podmiotów, którym TEZET Sp. z o.o. świadczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi przeładunku i magazynowania, sporządzony na podstawie art. 4ba ust. 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późń zm.)

Cysterny Tezet

Jesteś zainteresowany współpracą?