Laboratorium – jakość gazu

 ilac

Laboratorium – jakość gazu

Oferta laboratorium skierowana jest przede wszystkim do:

CERT-page-001

kliknij aby powiększyć

 

 • właścicieli stacji paliw,
 • dystrybutorów hurtowych,
 • importerów paliw gazowych.

Usługi objęte zakresem akredytacji PCA

kliknij link

 • pobieranie próbek skroplonych gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 4257 oraz ZN/MG/CN-18:2007

Jedną z podstawowych czynności biorących aktywny udział w ocenie właściwości gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) jest odpowiednie (zgodne z wymaganiami) pobranie próbki do badań przez profesjonalne laboratorium.

 • wykonywanie badań jakości próbek skroplonych gazów węglowodorowych w oparciu o metody znormalizowane w zakresie:
  • zawartości węglowodorów (metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 27941:2015-12;
  • zawartości dienów (metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 27941:2015-12;
  • zawartości siarki całkowitej (metoda fluorescencji w nadfiolecie) wg ASTM D 6667;
  • liczby oktanowej motorowej (z obliczeń) wg PN-EN 589;
  • absolutnej i względnej prężności par w temperaturach (-10), (-5), 0, 10, 20, 37,8, 40, 50, 70 °C (z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973 oraz PN-EN 589;
  • temperatury, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa ( z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973 oraz PN-EN 589;
  • korodującego działania na miedź (metoda wizualna) wg PN-EN ISO 6251;
  • obecności siarkowodoru (metoda wizualna) wg PN-EN ISO 8819;
  • obecności wody (metoda wizualna) wg PN-EN 15469, PN-C-96008;
   IMG_3484
  • sprawdzania zapachu (metoda organoleptyczna) wg PN-EN 589;
  • gęstości w temperaturze 15 °C (z obliczeń) wg PN-EN ISO 8973;
  • wartości opałowej (z obliczeń) wg PN-C-96008;
  • absolutnej prężności par w temperaturach (-15), 40, 70 °C (z obliczeń) wg PN-C-96008;
  • gęstości w temperaturze 15,6 °C (z obliczeń) wg PN-C-96008;
  • zawartości oleju mineralnego (metoda wagowa) wg PN-C-96008;
  • oznaczania rozpuszczalnej pozostałości ( metoda chromatografii gazowej) wg PN-EN 15470:2017-08
  • wydawanie dokumentacji z wynikami badań.

Dodatkowa działalność nieobjęta akredytacją

IMG_3543

Doradztwo w zakresie:

 • wymagań jakościowych dla badanych próbek,
 • jakości produktu Klienta: na etapie dostaw, przeładunku, w toku produkcji i przy wydawaniu produktu końcowego,
 • pomocy w komponowaniu mieszanin skroplonych gazów węglowodorowych (LPG) spełniających wymagania norm jakościowych i przepisów prawnych,
 • wymagań dla dokumentów handlowych potwierdzających jakość produktu.

Szkolenia w zakresie:

 1. pobierania próbek skroplonych gazów węglowodorowych (LPG, propan, butan, propan-butan) zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO 4257 oraz ZN/MG/CN-18:2007 (na terenie Terminala w Brzeźnie),
 2. wykonywania badań metodami obowiązującymi w Laboratorium,
 3. obsługi aparatury do badań oraz nadzoru na wyposażeniem,
 4. wdrażania systemu zarządzania w Laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

Usługi dodatkowe:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w laboratoriach badawczych,
 • wydawanie opinii i interpretacji odnośnie badanych próbek.
SKONTAKTUJ SIĘ ! email: ewa.popek@tezet.pl tel: 82 566 58 17 kom: 608 481 260