Blog

Czym są gazy płynne?

LPG – z języka angielskiego liquefied petroleum gas czyli mieszanina propan-butan, najczęściej kojarzona jako paliwo napędowe do samochodów. Paliwo płynne dlatego, że w takiej postaci przechowywane jest w zbiornikach lub butlach pod odpowiednim ciśnieniem. Zastosowanie znajduje jednak przede wszystkim jako gaz, czyli w postaci lotnej.

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu.

Do napędu samochodów stosuje się mieszaninę propan-butan, w wyjściowych proporcjach ok. 50/50, jednak powszechnie spotykana jest mieszanina 60/40, a w okresie zimowym dochodzi ona nawet do proporcji 70/30 na rzecz propanu. Wynika to z charakterystyki propanu jako gazu lżejszego i mniej podatnego na niskie temperatury od butanu, co niejako wymusza stosowanie większej ilości propanu w okresie zimowym. Z kolei w lecie zbyt wysoka zawartość propanu nie jest wskazana, ze względu na wysokie temperatury które przekładają się na rozszerzalność lekkiego gazu i wzrost ciśnień, co może skutkować np. uszkodzeniem instalacji gazowej. Warto wiedzieć, że  LPG w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu. Ulegnie  on jednak skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atmosfer. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Właśnie dlatego butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do ok. 80% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz. Oczywiście dodatkowo stosuje się zawory bezpieczeństwa, by maksymalnie ograniczyć takie ryzyko.

LPG znajduje szerokie zastosowanie w codziennym użytkowaniu, motoryzacji, przemyśle, turystyce czy gospodarstwach domowych. Szerzej o zastosowaniach LPG w kolejnym wpisie!