Manewry Straży pożarnej na Terminalu w Brzeźnie

27 października 2011 roku na Terminalu Przeładunku gazów skroplonych TEZET zlokalizowanym w Brzeźnie koło Chełma zostały przeprowadzone ćwiczenia manewrowe Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Założenia ćwiczeń przewidywały pęknięcie węża podczas opróżniania cysterny na froncie rozładunkowym cystern kolejowych. W konsekwencji niezadziałania złącza zrywnego przy cysternie dochodzi do gwałtownego uwolnienia skroplonego gazu, który gwałtownie odparowuje. Pomimo prób zamknięcia zaworu ręcznego przez służbę zakładową, wyciek nie zostaje zatamowany. Istnieje prawdopodobieństwo zapalenia się mieszaniny gazowo-powietrznej, oraz zagrożenie wybuchem fizycznym BLEVE i kulą ognia FIRE BALL. W okolicach miejsca rozładunku znajduje się dwóch pracowników z ciężkimi obrażeniami ciała. Zagrożony jest skład sąsiednich cystern. Istnieje możliwość dotarcia frontu pożaru do granic zakładu, a tym samym uwolnienia substancji palnej w ilości krytycznej. Zasięg poszczególnych czynników będzie obejmował teren zakładu oraz obszar przyległy.

 

Firma TEZET od lat czynnie uczestniczy w tego typu manewrach przeprowadzanych na Terminalu. Regularnie przeprowadzane ćwiczenia podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracowników, a także naszych Klientów korzystających bezpośrednio z Terminala.