TEZET wśród kontrolowanych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa płynne

Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od maja do sierpnia 2010 r. przeprowadziła kontrole w czterech hurtowniach gazu skroplonego LPG.

W grupie kontrolowanych przedsiębiorstw była TEZET Sp. z o.o., będąca właścicielem Terminala Przeładunku Gazów Płynnych TEZET w Brzeźnie koło Chełma.

Wszystkie kontrole wykazały, że oferowany gaz LPG spełnia normy jakościowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez Inspekcję Handlową prowadzi działania kontrolne w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw.