TEZET dla Brzeźna

TEZET aktywnie wspiera mieszkańców gminy Brzeźno, podchełmskiej miejscowości, w której znajduje się Terminal Przeładunku Gazów Płynnych TEZET.

W sierpniu 2008 roku TEZET był jednym z głównych sponsorów festynu rekreacyjnego „Dni Miejscowości” w Brzeźnie. Całodzienne atrakcje zapewnione przez sponsorów akcji to między innymi turniej siatkarski oraz występy lokalnych zespołów muzycznych. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami oraz prezentacji ćwiczeń pożarniczych miejscowej Ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej.

To nie pierwszy raz kiedy TEZET wspiera gminę Brzeźno. Kierownictwo Terminalu regularnie spotyka się z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami najważniejszych okolicznych instytucji, takimi jak dyrekcja szkoły i Parku Krajobrazowego. Efektem tych spotkań była dotychczas między innymi akcja sadzenia drzew na terenie szkoły (posadzono 100 świerków).