Autogaz

Oferta TEZET obejmuje wyłącznie gaz najwyższej jakości, zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 12 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1682).

Gaz badany jest na kilku etapach
przeładunku przez laboratorium akredytowanym w tym
zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji

Jesteśmy bezpośrednim importerem gazu od najlepszych producentów. Dzięki wieloletnim kontraktom oraz własnej nowoczesnej infrastrukturze, naszym klientom możemy zagwarantować stabilną współpracę.