Technologia

5 5 5 5

Front rozładunku i załadunku

Pomost obsługowy o długości 300 m przystosowany do górnego rozładunku cystern kolejowych szerokotorowych do cystern normalnotorowych oraz zbiorników magazynowych.

System pomiarowy i monitoring

Terminal wyposażono w zintegrowany system pomiaru i kontroli, monitorowany jest przez liczne czujniki stężenia gazu, a niezbędne procedury uruchamiane są automatycznie. Urządzenia rejestrują w swojej wewnętrznej pamięci całość zdarzeń związanych z ich pracą.

Zbiorniki magazynowe LPG

Sprawny proces rozładunku gazu zapewniają „zakopcowane” ciśnieniowe zbiorniki o łącznej pojemności 1 000m3 tj. w przybliżeniu około 500 t gazu płynnego.

Stanowiska załadunku autocystern

Elektroniczne wagi samochodowe współpracujące z urządzeniami do napełniania autocystern gazem płynnym umożliwiają pełną kontrolę napełnienia.

Ochrona przeciwpożarowa

Do zabezpieczenia pożarowego kolejowego frontu przeładunkowego zainstalowano działka wodne o zasięgu 80 m każde, zasilane ze zbiornika wody pożarowej o pojemności 1 000 m3. Układ uruchamiania i sterowania jest w pełni zautomatyzowany. W trosce o bezpieczeństwo, cyklicznie organizujemy na terminalu szkolenia i ćwiczenia jednostek straży pożarnej oraz pogotowia.

Wizualizacja

Wizualizacja komputerowa daje pełną informację i kontrolę pracy terminala, operator systemu na bieżąco monitoruje poszczególne etapy przeładunku gazu.