O Terminalu

5 5 5 5

Terminal przeładunkowy

Terminal Przeładunkowy TEZET jest największym tego typu obiektem na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Brzeźno koło Chełma, na obszarze o powierzchni ponad 300.000 m², w odległości 11 km od kolejowego przejścia granicznego Jagodin-Dorohusk (Ukraina-Polska). W ostatnich latach został on kompletnie zmodernizowany. Terminal przeładował do tej pory łącznie kilka milionów ton gazów skroplonych, co dało mu status lidera na granicy polsko-ukraińskiej.


Terminal przeznaczony jest dla przeładunku płynnych gazów węglowodorowych z kolejowych cystern szerokotorowych do kolejowych cystern normalnotorowych wg standardu europejskiego.

Zastosowane technologie, pełna automatyka urządzeń i systemów daje gwarancję bezpieczeństwa oraz jakości przeładunku. Terminal TEZET spełnia surowe wymagania Unii Europejskiej, niejednokrotnie wykraczające poza obowiązujące przepisy.

Terminal TEZET posiada status składu podatkowego, co umożliwia nam sprzedaż gazu zarówno z opłaconą akcyzą jak i w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

Wykaz podmiotów, którym TEZET Sp. z o.o. świadczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy usługi przeładunku i magazynowania, sporządzony na podstawie art. 4ba ust. 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późń zm.)