Ogłoszenie Planu Połączenia „TEZET” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jako Spółki Przejmującej oraz „TEZET” S.A z siedzibą w Lublinie jako Spółki Przejmowanej

Zarząd spółki „TEZET” spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Puławska 38, 20-822 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037841, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 11 października 2016 roku między „TEZET” S.A. z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmowaną oraz „TEZET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą:

Plan Połączenia