Ogłoszenie Planu Połączenia „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej


Ogłoszenie Planu Połączenia „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej

 

Zarząd spółki „TGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, adres: ul. Spółdzielcza 1, 24-220 Niedrzwica Duża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038197, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 roku między „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej jako Spółkami Przejmowanymi:

Plan Połaczenia