Ogłoszenie Planu Połączenia „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej

Ogłoszenie Planu Połączenia „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej

 

Zarząd spółki „TEZET” spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Puławska 38, 20-822 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037841, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 roku między „TEZET” S.A siedzibą w Lublinie jako Spółką Przejmującą oraz „TEZET GAZ” S.A z siedzibą w Lublinie i „TGM” sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej jako Spółkami Przejmowanymi:

Plan Połaczenia