Pobór próbek gazu LPG

17 czerwca 2015 roku na Stacji TEZET przy ul. Puławskiej 38 w Lublinie odbył się pobór próbek gazu LPG w ramach badań biegłości organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Sekcja Petrol-Gaz. Uczestnikami były laboratoria z całej Polski, które zgłosiły chęć udziału. Celem było potwierdzenie i doskonalenie kompetencji.
Program badań biegłości objął pobieranie próbek gazu LPG z cysterny samochodowej wg normy PN-EN ISO 4257:2004, pobieranie próbek z odmierzacza wg normy ZN/MG/CN-18:2007 oraz oznaczanie wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589 +A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998.