TEZET wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy

28 listopada 2014r. na Zamku Lubelskim miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów i uczestnikom programów prewencyjnych, organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
TEZET został wyróżniony za udział w programie dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem pracy i prewencji wypadkowej.

1