TEZET wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin

24 października 2013, podczas Gali Przedsiębiorczości TEZET został wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin w kategorii Zielona Gospodarka.

Terminal TEZET leży w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego w skali światowej rezerwatu przyrody „Rozkosz”. Przedsięwzięcia inwestycyjne, służące ochronie tego obszaru nie spowodowały obniżenia walorów przyrodniczych Rezerwatu, wręcz przeciwnie, zwiększyła się liczba gniazd gatunków ptaków zagrożonych w skali świata. Dzięki tym inwestycjom TEZET został oceniony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dziale Natura 2000 jako przykład firmy spełniającej najwyższe standardy dotyczące ochrony środowiska oraz jako wzór firmy współpracującej i tworzącej plan zadań ochronnych dla obszarów

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin odbywa się już po raz szósty. Celem jest wyróżnienie firm, które są wizytówką miasta i regionu oraz stosują najlepsze praktyki z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs promuje przedsiębiorstwa, które nie tylko stabilnie się rozwijają i osiągają sukces ekonomiczny, ale również działają na korzyść swojego otoczenia.

screenshot_64