W dniach 4-5 października 2013 r.

TEZET sponsoruje konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie w dniach 4-5 października 2013 r.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli administracji państwowej, służb celnych, a także przewoźników polskich i ukraińskich w kwestii problemów dotyczących międzynarodowego obrotu towarowego.
Poruszane będą także tematy nowego kodeksu celnego Unii Europejskiej, realnych problemów z krajowym ustawodawstwem transportowym w relacji państwo a przedsiębiorcy, a także kierunki rozwoju ukraińskich przepisów celnych
Wszystkie te działania mają na celu budowanie polsko-ukraińskich relacji biznesowych, optymalizację warunków prowadzenia działalności gospodarczej, także w zakresie transportu drogowego oraz integrację środowiska związanego z międzynarodowym obrotem towarowym