Kolejny certyfikat AEO dla TEZET

TEZET po raz kolejny zaprosił Izbę Celną na audyt zmierzający do pozyskania drugiego już świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Tym razem wnioskowano o świadectwo AEO typu F w zakresie uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony. Audyt został poszerzony o wdrożoną w spółce Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI) gwarantującą bezpieczeństwo i poufność przekazywanych, posiadanych i pozyskiwanych informacji dotyczących zarówno naszych partnerów handlowych jak też pracowników i osób współpracujących. Wysoki standard ewidencjonowania i wypłacalności finansowej, a także odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony znalazły swoje potwierdzenie w przyznanym firmie TEZET świadectwie AEO.

Szczegółowe informacje o świadectwie AEO można znaleźć:

Na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/aeo

Na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

Wykaz posiadaczy świadectw AEO publikowany jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en