Terminal TEZET jako studium dobrych przypadków Natura 2000

Terminal przeładunku gazów płynnych TEZET położony jest na obszarze Natura 2000. Przedłożone firmie założenia: minimalizacji niekorzystnego wpływu Terminala na chronione gatunki owadów, odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, ochrony krajobrazu oraz ochrony fauny przed nadmiernym hałasem zostały wypełnione z najwyższą starannością. Dzięki temu TEZET został oceniony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dziale Natura 2000 jako przykład firmy spełniającej najwyższe standardy dotyczące ochrony środowiska oraz jako wzór firmy współpracującej i tworzącej plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Więcej informacji na temat projektu Natura 2000 oraz współpracy TEZET ze służbami ochrony przyrody znajduje się pod linkiem