TEZET uzyskał certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO

Celem zwiększenia bezpieczeństwa dostaw utrzymując wysokie standardy spółka TEZET w lutym 2012 roku rozpoczęła proces pozyskania świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) zapraszając na wnikliwą kontrolę Izbę Celną. W trakcie postępowania audytowego prowadzonego przez trzy miesiące, badaniu podlegały m.in. systemy księgowe, logistyczne, teleinformatyczne, licencje, pozwolenia, archiwizacja, ochrona danych, bezpieczeństwo dokumentacji i informacji. Konkretne wymagania stawiane były również pod adresem polityki firmy oraz jej stabilności finansowej.

Efektem kontroli było udzielenie spółce świadectwa Upoważnionego Przedsiebiorcy AEO respektowanego na obszarze całej Unii Europejskiej. Ten dokument poświadcza, że jesteśmy firmą godną zaufania, świadczącą usługi na najwyższym poziomie, przestrzegającą wymogi celne, posiadającą właściwe systemy zarządzania jakością oraz posługującą się odpowiednimi zabezpieczeniami handlowymi.