Sprawdzona Jakość jest najważniejsza

W dniach 25-26 kwietnia 2012 roku na terenie Terminala Przeładunkowego Gazów Płynnych TEZET w Brzeźnie odbyły się badania międzylaboratoryjne organizowane przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych – sekcję ,,POLLAB-PETROL”. Koordynatorem badań był Przemysłowy Instytut Motoryzacji z Warszawy (PIMOT) -Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw.

Z autocysterny TEZET pobrano próbki LPG do badań porównawczych dla 16 laboratoriów badawczych z całej Polski. W laboratoriach zostaną wykonane badania z Polskiej Normy PN-EN 589:2009 „Paliwa do pojazdów samochodowych -LPG- Wymagania i metody badań” oraz PN-C 96008:1998 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4”.

Międzylaboratoryjne badania w zakresie pobierania próbek LPG według Polskiej Normy PN-EN ISO 4257:2004 odbyły się po raz pierwszy w Polsce. W pobieraniu próbek LPG z autocysterny wzięli udział wszyscy zgłoszeni przedstawiciele laboratoriów z całej Polski.

TEZET jako współorganizator dziękuje wszystkim uczestnikom za chęć udziału w tak potrzebnych dla rozwoju firm i laboratoriów z branży paliwowej porównaniach międzylaboratoryjnych.