TEZET zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”

Główny inspektor pracy już po raz szesnasty uhonorował nagrodami i wyróżnieniami laureatów prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, nad którym honorowy patronat sprawował marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski

TEZET Sp. z o.o., właściciel Terminala Przeładunku gazów Płynnych w Brzeźnie został uhonorowany statuetką „Mecum Tutissimus Ibis” i dołączył do „Złotej Listy Pracodawców” rekomendowanych przez inspekcję pracy jako wzorzec godny naśladowania.

Nagrody i wyróżnienia wręczał szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając w towarzystwie przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. Życzenia dobrych wyników ekonomicznych i sukcesów w działalności gospodarczej złożyła również nagrodzonym minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.

Po18 latach działalności firmy TEZET i po 10 latach eksploatacji, w 2006 roku została wykonana gruntowna modernizacja i rozbudowa Terminala Przeładunku Gazów Płynnych.

Celem było zwiększenie zdolności przeładunkowej terminala do 50.000 ton miesięcznie przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy. Na Terminalu został wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, zastosowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, wykraczające poza aktualnie obowiązujące przepisy, co pozwoliło na radykalne ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz minimalizację istniejących zagrożeń dla pracowników.