TEZET Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

28 października 2009 został rozstrzygnięty konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. W grupie firm zatrudniających do 50 pracowników zwyciężyła TEZET Sp z o.o., właściciel Terminala Przeładunku Gazów Płynnych w Brzeźnie
Udział w konkursie biorą tylko firmy nominowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy, firmy które spełnią szczegółowe wymagania jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Na gali zorganizowanej 28.10.2009 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie prezes zarządu Tomasz Berzyński odebrał dyplom za I miejsce dla TEZET sp zoo.

Nominowanie nas do udziału w konkursie przez Okręgowy Inspektorat Pracy,  jest dla nas potwierdzeniem słuszności podjętych decyzji oraz nobilitującym docenieniem wysiłków dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników i ochrony środowiska naturalnego– Tomasz Berzyński. Praca z niebezpieczną substancją jaką jest LPG powoduje wiele zagrożeń. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, wykraczające poza aktualnie obowiązujące przepisy, co pozwoliło na radykalne ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz minimalizację istniejących zagrożeń dla pracowników.

Po18 latach działalności firmy TEZET i po 10 latach eksploatacji, w 2006 roku została wykonana gruntowna modernizacja i rozbudowa Terminala Przeładunku Gazów Płynnych.

Celem było zwiększenie zdolności przeładunkowej terminala do 50.000 ton miesięcznie przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy. Na Terminalu wdrożono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000.

OIP w Lublinie zgłosił TEZET Sp. z o.o. jako zwycięzcę regionu do udziału w etapie ogólnopolskim, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, 18 listopada 2009r.