Firma DEKRA certyfikująca nasz system zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2000 przeprowadziła audyt nadzoru.

31 października 2007 firma DEKRA certyfikująca nasz system zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2000 przeprowadziła audyt nadzoru. Audyt nie wykazał żadnych niezgodności w funkcjonowaniu systemu, certyfikat został przedłużony na kolejny rok.

Według audytorów firmy DEKRA zakończenie audytu bez żadnych niezgodności jest rzadko spotykanym wynikiem świadczącym o nadaniu właściwej rangi przestrzaganiu norm jakości.